Välkommen till AFCEA Stockholm Chapter!

AFCEA fungerar som ett informationsforum för praktiker och teoretiker inom totalförsvaret samt för utvecklare inom industri och forskning.

Vi arrangerar varje år ett flertal intressanta seminarier om aktuella ämnen.